Nếu bạn nhập sai địa chỉ email và không thể xác thực email thì bạn có thể tự thay đổi địa chỉ email bằng cách vào mục “Hồ sơ”. Khi bạn chọn “Xác thực” – nằm bên cạnh địa chỉ mail của bạn, cửa sổ xác nhận email sẽ hiện ra. Trong cửa sổ đó, bạn có thể thay đổi địa chỉ email. Khi bạn thay đổi email, nút ở dưới sẽ tự động chuyển từ “Xác thực” sang “Thay đổi”.

Sau khi đã nhập đúng địa chỉ email, chọn “Thay đổi”. Sau đó, email xác thực sẽ được gửi đến địa chỉ email bạn đã đăng ký. Đồng thời, bạn sẽ thấy địa chỉ email cũng được thay đổi trong mục “Hồ sơ”.

Nếu bạn đã xác thực email, bạn sẽ không thể nhìn thấy nút “Xác thực”. Trong trường hợp bạn muốn thay đổi địa chỉ email đã xác thực, hãy liên lạc với RedKiwi, RedKiwi sẽ trực tiếp thay đổi cho bạn. :)

Did this answer your question?