Khi bạn đang ở phía dưới của danh sách video và muốn quay lại đầu danh sách, thì có một cách đơn giản là chọn “Video” ở góc trái phía cuối màn hình. Bất kể bạn đang ở màn hình “Trang chủ” , “Đang học” hay “Đã học” bạn đều có thể làm tương tự theo bước này.

Did this answer your question?