Nếu bạn sử dụng hệ điều hành iOS bạn sẽ thanh toán qua App Store, nếu bạn sử dụng hệ điều hành Android, bạn sẽ thanh toán qua Google Play Store.

Có hai cách để đến màn hình mua gói dịch vụ RedKiwi Premium.

1. Chọn biểu tượng chìa khóa ở góc trên bên phải của màn hình. Sau đó bạn sẽ nhìn thấy màn hình để mua gói dịch vụ của RedKiwi, bạn có thể chọn mua gói dịch vụ RedKiwi Premium 1 tháng, 3 tháng hoặc 1 năm.

2. Truy cập mục “Hồ sơ” góc phải, phía dưới màn hình, rồi chọn “Đăng kí gói dịch vụ”. Bạn sẽ thấy thông tin các gói dịch vụ RedKiwi Premium để mua, bạn cũng sẽ nhìn thấy các gói dịch vụ RedKiwi Premium 1 tháng, 3 tháng hoặc 1 năm.

Did this answer your question?