Câu trả lời là không. Bạn sẽ không bị trừ tiền nếu bạn không chấp nhận thanh toán. Vậy nên đừng lo lắng! 😉 RedKiwi chỉ cung cấp gói dịch vụ RedKiwi Premium từng lần, không phải gói dịch vụ đăng ký dài hạn.

(Có thể bạn chưa biết: Có hai loại thanh toán dịch vụ khi mua ứng dụng. Một là gói dịch vụ dài hạn hay định kỳ, gói dịch vụ này sẽ tự động trừ tiền trong khoảng thời gian nhất định (thường là theo tháng). Và loại thanh toán khác là thanh toán từng lần, là gói thanh toán một lần.)

Did this answer your question?