Nếu bạn đã đăng ký gói dịch vụ RedKiwi Premium thì hãy truy cập mục “Hồ sơ” ở góc dưới cùng bên phải màn hình. Bạn sẽ thấy ngay “Đăng ký gói dịch vụ” phía dưới tên người sử dụng. Bạn có thể kiểm tra thông tin gói dịch vụ RedKiwi Premium ở đây để biết thời lượng còn lại của gói dịch vụ. (Hết hạn ngày 30/08/2020 lúc 14:09:02)

Did this answer your question?