Bạn có thể tải RedKiwi về máy miễn phí, và bài học (xem video -> làm bài tập nghe -> ghi âm bài nói -> xem lại video) cũng không tính phí, tuy nhiên sẽ bị giới hạn thời gian. 

Nếu bạn đăng ký RedKiwi Premium, bạn có thể học các bài học mà không bị giới hạn thời gian và có thể sử dụng tính năng dịch phụ đề của App.

Did this answer your question?