Chắc chắn rồi! Hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng ký trên thiết bị đầu tiên, và bạn có thể dùng chính tài khoản đó đăng nhập trên các thiết bị khác.

Sau khi bạn cài đặt RedKiwi trên thiết bị khác, bạn sẽ thấy màn hình sau. Hãy chọn “Tôi đã có tài khoản”, sau đó đăng nhập bình thường.

Nếu bạn còn có bất cứ câu hỏi nào thì hãy liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng của RedKiwi nhé.

Did this answer your question?