Rất tiếc, câu trả lời là không. Chúng tôi chỉ đang cung cấp dịch vụ trên hệ điều hành Android và iOS, và chúng tôi đang cố gắng tập trung cung cấp dịch vụ ổn định và đáp ứng nhu cầu khách hàng trên ứng dụng hiện tại mà thôi. Hiện nay, chúng tôi cũng chưa có kế hoạch thiết kế ứng dụng trên PC/Web.

Did this answer your question?