Sau khi cài đặt và nhìn thấy màn hình giới thiệu của RedKiwi, chọn “Tôi đã có tài khoản”. Bây giờ bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản hiện tại của mình!

Nếu bạn đã chọn “Bắt đầu” tức là bạn đã trở thành người sử dụng nặc danh. Bạn sẽ phải xóa tài khoản đó và đăng nhập bằng tài khoản hiện tại.

1. Truy cập vào “Hồ sơ” nằm ở góc phải phía dưới màn hình. Kéo xuống cuối và chọn “Xóa tài khoản”.

2. Hãy đọc tin nhắn thông báo, khi xóa tài khoản, lịch sử mua dịch vụ của App và các bài đã học khi chưa đăng nhập sẽ bị xóa. Bạn bắt buộc phải chọn “OK” để thực hiện bước tiếp theo. (Nếu bạn đã mua RedKiwi Premium với thông tin người dùng nặc danh, thì hãy gửi thông tin thanh toán đến bộ phận Hỗ trợ khách hàng sau khi bạn đăng nhập thành công.)

3. Sau đó, bạn sẽ thấy màn hình giới thiệu của RedKiwi. Hãy chọn “Tôi đã có tài khoản”.

4. Và bây giờ bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn. (Nếu như bạn đã mua RedKiwi Premium với tư cách là người dùng nặc danh, sau bước này hãy gửi thông tin thanh toán cho chúng tôi nhé.)

Did this answer your question?