Rất tiếc, theo quy định của Youtube, chúng tôi không thể cung cấp tính năng này. 😭

Chúng tôi cũng nhận ra rằng tính năng này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc học tập, và chúng tôi đang nghiên cứu để bổ sung thêm. Hi vọng, tính năng này sẽ sớm được trình làng!

Did this answer your question?