Rất tiếc, câu trả lời là không. RedKiwi hiện đang tập trung cung cấp phương thức học tập dựa trên việc rèn luyện hai kĩ năng nghe và nói. Hiện nay, chúng tôi cũng chưa có kế hoạch phát triển chức năng học viết trên ứng dụng.

Did this answer your question?