Ban đầu RedKiwi sẽ cài đặt ngôn ngữ dịch mặc định theo ngôn ngữ được cài đặt trên thiết bị của bạn.

Hãy truy cập mục “Hồ sơ” ở góc cuối bên phải màn hình. Tìm và chọn mục “Dịch phụ đề”.

Sau đó, hãy chọn ngôn ngữ dịch phụ đề bạn muốn sử dụng.

Lưu ý: Tùy thuộc vào ngôn ngữ bạn đang học, có ngôn ngữ chúng tôi đã cung cấp bản dịch phụ đề, có ngôn ngữ thì chưa.

Did this answer your question?