Có hai cách để sử dụng chức năng tra từ điển trên RedKiwi!

1. Nhấn vào từ bạn muốn tra từ điển và nội dung từ cần tra sẽ hiện ra. Tiếp tục, bạn có thể chọn tra từ điển những từ khác của phần luyện tập ở trong các ô màu xanh phía dưới. Chọn "Xem tất cả" để xem tất cả các từ, và chọn "Thu gọn" để ẩn các từ trong phần luyện tập.

2. Nhấn vào nút hình ảnh tượng trưng cho từ điển. Từ điển sẽ hiện ra và bạn có thể tra từ bạn muốn! Bạn cũng có thể chọn tra những từ của phần luyện tập ở trong các ô màu xanh.  Chọn "Xem tất cả" để xem tất cả các từ, và chọn "Thu gọn" để ẩn các từ trong phần luyện tập. Nếu câu trong phần luyện tập không có nhiều chữ, bạn sẽ không nhìn thấy hai nút này.

Did this answer your question?