Rất tiếc, ứng dụng RedKiwi không hoạt động offline. 😭 Khi sử dụng RedKiwi, bạn nên đảm bảo có kết nối mạng khỏe và ổn định.

Did this answer your question?