Dịch vụ mà RedKiwi cung cấp phải tuân theo quy định của Youtube, và rất tiếc, chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ tải video trên RedKiwi về máy được. Bởi vì, để cung cấp được dịch vụ này, chúng tôi cần sự cho phép của người tải nội dung lên Youtube và cả Youtube.

Did this answer your question?