Rất tiếc, bạn chỉ có thể xem và học những video trong RedKiwi mà thôi. Nếu bạn có hứng thú với video khác chưa có trên RedKiwi thì bạn có thể gửi yêu cầu cho chúng tôi qua Bộ phận chăm sóc khách hàng. Chúng tôi không chắc sẽ bổ sung được video ấy, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng nhu cầu của bạn!💪

Did this answer your question?