Cách sử dụng chức năng “Tìm kiếm”:

Chọn biểu tượng kính lúp ở góc phải, bên dưới màn hình.

Sau đó bạn sẽ nhìn thấy màn hình này. Bạn có thể tìm kiếm bài học bạn muốn theo Tiến độ học, Độ khó, Ngữ điệu và Thời lượng bài học. Bạn cũng có thể nhìn thấy Nội dung tìm kiếm phổ biến trên RedKiwi ở đây!

Bạn cũng có thể trực tiếp gõ nội dung cần tìm kiếm vào ô “Tìm kiếm nội dung”. Ví dụ, bạn muốn tìm video của "Emma Watson", hãy gõ "Emma" và RedKiwi đưa ra một vài gợi ý từ khóa liên quan đến "Emma".

Sau đó hãy chọn từ khóa “Emma Watson” trong danh sách gợi ý! Chúc bạn học tập hiệu quả và vui vẻ!

Did this answer your question?